-A A +A
panorama

Zmluva

2019/192

Dodávateľ: 
Norbert Maczkó, Nové Zámky, Nevädzová ul. 1, Nové Zámky
Hodnota: 
500.00€
Dátum doručenia faktúry: 
16 September, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

Zmluva č. 561/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Dodávateľ: 
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Popis: 

Obnovujeme kroje a zachovávame ľudové tradície 

IČO: 
37861298
Hodnota: 
1300.00€
Dátum doručenia faktúry: 
4 Júl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

3/2019

Dodávateľ: 
Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou
Popis: 

Zneškodňovanie interného odpadu skládkovaním

IČO: 
00309095
Dátum doručenia faktúry: 
1 Marec, 2019
Prílohy: 

Rámcová zmluva

Dodávateľ: 
PROSPECT, spol. s r.o. J Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Popis: 

a) odvoz / vývoz drobného stavebného odpadu

b) likvidácia drobného stavebného odpadu

c) recyklácia drobného stavebného odpadu

d) uskladnenie drobného stavebného odpadu obce (množstvový zber)

e) prenájom strojov a mechanizmov

IČO: 
34 107 100
Dátum doručenia faktúry: 
26 Apríl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan
Prílohy: 

Zmluva o dielo č. 12/2019

Dodávateľ: 
JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok
Popis: 

Rekonštrukcia dobrovoľnej hasičskej zbrojnice Trávnica

IČO: 
50977326
Hodnota: 
40012.44€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
4 Apríl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

39 666

Dodávateľ: 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Popis: 

Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

IČO: 
00177474
Hodnota: 
3000.00€
Dátum vyhotovenia faktúry: 
3 Máj, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

Dodatok č. 1

Dodávateľ: 
Obec Radava, Obec Bardoňovo, Obec Trávnica, Obec Maňa
Popis: 

5. Obec Pozba - účastník zmluvy

Dátum doručenia faktúry: 
7 Apríl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

Zmluva o odbere odpadu

Dodávateľ: 
ARGUSS, s.r.o., 811 07 Bratislava, Záhradnícka 27
Popis: 

Prebratie elektroodpadu a iného nebezpečného a ostatného odpadu.

IČO: 
31 365 213
Dátum doručenia faktúry: 
20 Marec, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan

00309320/000/2019

Dodávateľ: 
INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Popis: 

Servisná podpora

IČO: 
45234469
Hodnota: 
82.00€
Hodnota je uvedená: 
bez DPH
Dátum doručenia faktúry: 
18 Marec, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan
Prílohy: 

2019/60 - Dodatok č.1/2019 k Zmluve o dielo č. 47 - Trávnica / 2011

Dodávateľ: 
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Popis: 

Úprav v čl. 4. Cena predmetu zmluvy v Základnej zmluve vrátane jej dodatkov

IČO: 
31 440 291
Dátum doručenia faktúry: 
11 Február, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan