-A A +A
panorama

Obec Trávnica

Predpokladané podujatia

Predpokladané podujatia v obci Trávnica v roku 2019

 

JANUÁR

 

 

12.1.

Ples Trávničanov

 

25.1.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik - generálka

27.1.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik - premiéra

 

FEBRUÁR

 

 

08.2.

MO MS - stretnutie matičiarov

 

15.2.

Rodičovský ples

 

MAREC

02.03.

03.03.

Výročné členské schôdze organizácií

Pochovávanie basy

Maškarný ples pre deti

 

11.03.

Dobrovoľný odber krvi

 

APRÍL

 

 

21.4.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik

30.04.

Stavanie obecného mája

 

MÁJ

 

 

08.05.

Trávnica v pohybe - beh v okolí obce

 

12.05.

Deň matiek

 

JÚN

 

 

01.06.

Olympijský deň v Trávnici

 

08.06.

Deň detí v Trávnici

 

14.06.

TWENTY FIVE - EXPRES PARTY s Julom Viršíkom

 

JÚL - AUGUST

08.07.

 

Dobrovoľný odber krvi

 

02.-04.08.

 

24.8.

31.8.

Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci

Deň folklóru - Vráble

Tenisový turnaj

Slivkové hody na gazdovskom dvore

 

OKTÓBER

10.10.

19.10.

26.10.

 

Spevy domova - Obec Zemné

Koncert FRAGILE

Stretnutie jubilujúcich Trávničanov

 

NOVEMBER

Výročie založenia Červeného kríža v Trávnici

Dobrovoľný odber krvi

Ľudová zábava v krojoch, ochutnávka vín s ľudovou hudbou

 

DECEMBER

 

 

5.12.

Mikuláško

 

 

Koledy pri adventnom venci 

Trávnické vianočné trhy / tvorivé dielne

 

 

Vianočný stolnotenisový turnaj

 

 

Zdravotníctvo

Zdravotné stredisko

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom ordinuje dvakrát do týždňa praktický lekár pre dospelých, MUDr. Miloš Bartko, MUDr. Pavol Moják, zdravotná sestra Stanislava Baková, DiS a to v stredu a v piatok od 7:30 h - 11:00 h.   Bližšie info[zo stránky o Podhájskej].

Školstvo

Webstránka Základnej školy v Trávnici:
http://zstravnica.edupage.org

Zo súčasnosti

Základnú školu v Trávnici navštevuje 87 detí. Na škole pracuje 11 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci.

Symboly obce

Odrazovým mostíkom k vzniku obecných symbolov je obecné pečatidlo z r. 1710, opis ktorého sa nachádza v Krajinskom archíve v Budapešti. Opis hovorí, že v pečatnom poli je vyryté čerieslo a lemeš v strede s hužvou, s hrotmi hore. Kruhopis pečatidla znie: *SIGILLVM PAGI. FVSS ANNO 1710*. Jeho odtlačky sa našli na dokumentoch z r. 1710 – 1784. Z listov z roku 1887 a 1890 je známa nápisová pečiatka obce, jej kruhopis znie: *BARS-FUSS* KOSZĚG.