-A A +A
panorama

Obec Trávnica

Predpokladané podujatia

Predpokladané podujatia v obci Trávnica v roku 2017

 

JANUÁR

 

 

13.1.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

 

15.1.

Divadelný súbor PLATAM - Richtárka - premiéra

21.1.

Zábava 

 

FEBRUÁR

 

 

4.2.

Rodičovský ples

 

25.2.

Maškarný ples pre deti  ZRPŠ

 

MAREC

Výročné členské schôdze organizácií

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

APRÍL

 

 

16.4.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

30.04.

Stavanie obecného mája

 

MÁJ

 

 

08.05.

DEŇ MATIEK

 

 

Turnaj v hokejbale

 

JÚL

 

 

2.7.

Turnaj o pohár starostov vo futbale

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

22.7.

Juliáles

 

AUGUST

 

 

 

Trávnický kotlík - súťaž vo varení gulášu

 

OKTÓBER

21.10.

Úcta k starším

 

NOVEMBER

Dobrovoľný odber krvi

 

DECEMBER

 

 

5.12.

Mikuláško

 

 

Trávnické vianočné trhy

 

 

Stolnotenisový turnaj

 

 

Zdravotníctvo

Zdravotné stredisko

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom ordinuje dvakrát do týždňa praktický lekár pre dospelých, MUDr. Miloš Bartko, MUDr. Pavol Moják, zdravotná sestra Stanislava Baková, DiS a to v stredu a v piatok od 7:30 h - 11:00 h.   Bližšie info[zo stránky o Podhájskej].

Školstvo

Webstránka Základnej školy v Trávnici:
http://zstravnica.edupage.org

Zo súčasnosti

Základnú školu v Trávnici navštevuje 87 detí. Na škole pracuje 11 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci.

Symboly obce

Odrazovým mostíkom k vzniku obecných symbolov je obecné pečatidlo z r. 1710, opis ktorého sa nachádza v Krajinskom archíve v Budapešti. Opis hovorí, že v pečatnom poli je vyryté čerieslo a lemeš v strede s hužvou, s hrotmi hore. Kruhopis pečatidla znie: *SIGILLVM PAGI. FVSS ANNO 1710*. Jeho odtlačky sa našli na dokumentoch z r. 1710 – 1784. Z listov z roku 1887 a 1890 je známa nápisová pečiatka obce, jej kruhopis znie: *BARS-FUSS* KOSZĚG.