Veterná studňa Trávnica č. ÚZPF 2364/0 - projektová dokumentácia obnovy veternej studne v Trávnici v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu v Nitre.