Inštalácia monitorovacieho kamerového systému a jeho prevádzkovanie - „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.