Územný plán obce Maňa - prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu za účelom jeho posúdenia.