Puknutý mliečnik - divadelné predstavenie v podaní trávnického súboru Platan