Základná organizácia Trávnickej Jednoty dôchodcov na Slovensku si dnes v KD pripomenula úctu k starším.