Trávnickí hasiči - Plameňáci na prehliadke ukážok cvičenia zložiek integrovaného záchranného systému.