-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
28.02.2019 - 12:52 Objednávka Január, Február /2019 PROFEE s.r.o., Jokaiho 30, 821 06 Bratislava
04.09.2018 - 19:12 Objednávka Objednávky od 07/2018
04.09.2018 - 19:10 Objednávka Objednávky 01-06/2018
04.09.2018 - 19:03 Objednávka Objednávky 2017
31.01.2013 - 16:53 Objednávka 1/2013 KNAUF INSULATION, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa 863.78€
21.08.2012 - 13:49 Objednávka 2/2012 Regionálne osvetové stredisko, SNP 32, Nové Zámky 45.00€
24.01.2012 - 13:49 Objednávka Objednávka 2/2012
18.01.2012 - 14:50 Objednávka Objednávka 1/2012
13.12.2011 - 14:43 Objednávka Objednávka č. 13/2011
18.10.2011 - 15:51 Objednávka Objednávka 12/2011
18.10.2011 - 15:50 Objednávka Objednávka 11/2011
18.10.2011 - 15:49 Objednávka Objednávka 10/2011
18.10.2011 - 15:48 Objednávka Objednávka 9/2011
18.10.2011 - 15:47 Objednávka Objednávka8/2011
13.07.2011 - 13:00 Objednávka Objednávka 7 -2011
24.06.2011 - 12:40 Objednávka Objednávka 5/2011
23.06.2011 - 16:05 Objednávka Objednávka 6/2011
04.05.2011 - 13:35 Objednávka 4/2011
29.04.2011 - 13:02 Objednávka Objednávka 3/2011
24.02.2011 - 14:35 Objednávka 2-2011
18.02.2011 - 09:38 Objednávka 1/2011