-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
02.01.2013 - 11:23 Faktúra 2012/342 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 45.43€
02.01.2013 - 11:20 Faktúra 2012/341 Zoltán Tóth SHR, Pozba č. 32 72.00€
27.12.2012 - 11:02 Faktúra 2012/331 MAS Združenie Termál, M.R. Štefánika 1, Maňa 21.51€
27.12.2012 - 10:58 Faktúra 2013/339 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 25.00€
27.12.2012 - 10:56 Faktúra 2012/329 TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, Dunajská Streda 3672.20€
27.12.2012 - 10:51 Faktúra 2012/328 KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce 249.84€
27.12.2012 - 10:40 Faktúra 2012/338 Potraviny JANA - Návojský Igor, Potraviny JANA, Trávnica 630 32.84€
27.12.2012 - 10:30 Faktúra 2013/337 Potraviny JANA - Návojský Igor, Potraviny JANA, Trávnica 630 95.34€
27.12.2012 - 10:27 Faktúra 2012/336 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 30.94€
27.12.2012 - 10:23 Faktúra 2012/335 ZŠsMŠ Trávnica 1069.67€
27.12.2012 - 10:18 Faktúra 2012/333 mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín 312.00€
27.12.2012 - 10:15 Faktúra 2012/332 MAS Združenie Termál, M.R. Štefánika 1, Maňa 720.00€
27.12.2012 - 10:09 Faktúra 2012/330 TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, Dunajská Streda 1533.84€
14.12.2012 - 17:57 Faktúra 2012/325 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 47.96€
14.12.2012 - 17:11 Faktúra 2012/327 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 63.11€
14.12.2012 - 17:09 Faktúra 2012/321 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 53.98€
14.12.2012 - 17:09 Faktúra 2012/326 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 34.08€
14.12.2012 - 16:53 Faktúra 2012/324 Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky 792.96€
14.12.2012 - 16:44 Faktúra 2012/323 PRIMA-PRINT, a.s., Odbojárov 294/10, Továrniky 1000.00€
14.12.2012 - 16:44 Faktúra 2012/322 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 74.60€
14.12.2012 - 16:09 Faktúra 2012/317 Marianna Rajčoková, Šoltésovej 5, Nové Zámky 40.00€
14.12.2012 - 16:09 Faktúra 2012/318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 296.00€
14.12.2012 - 16:09 Faktúra 2012/319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
14.12.2012 - 16:09 Faktúra 2012/320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 17.00€
11.12.2012 - 16:27 Faktúra 2013/28 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 153.00€