-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie ZŠsMŠ Trávnica(zmluvy/objednávky/faktúry)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu
23.03.2018 - 13:13 Zmluva Zmluva ZVS
23.03.2018 - 13:13 Zmluva Zmluva ZVS
23.03.2018 - 13:12 Zmluva Zmluva VIS
23.03.2018 - 13:11 Zmluva Zmluva T- Com
23.03.2018 - 13:10 Zmluva Zmluva Ševt
23.03.2018 - 13:09 Zmluva Zmluva PolyStar
23.03.2018 - 13:08 Zmluva Zmluva MPC
23.03.2018 - 13:05 Zmluva Zmluva T- Com
23.03.2018 - 13:04 Zmluva Zmluva SPP
23.03.2018 - 13:03 Zmluva Zmluva Slniečko
23.03.2018 - 12:59 Zmluva Zmluva RZ
23.03.2018 - 12:57 Zmluva Zmluva NSK
23.03.2018 - 12:56 Zmluva Zmluva NSK
08.02.2018 - 09:41 Faktúra 07-12 2017
12.09.2017 - 12:18 Faktúra 01-06 2017
03.08.2017 - 10:26 Zmluva Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
01.03.2017 - 10:51 Faktúra 10-12/2016
02.11.2016 - 14:46 Faktúra Faktúry 6-9/2016
01.06.2016 - 13:47 Faktúra FAKTÚRY 03 - 12 / 2015
01.06.2016 - 13:33 Faktúra FAKTÚRY 01 - 05 / 2016
27.08.2015 - 15:05 Objednávka 2014
16.07.2015 - 06:47 Faktúra 2014
16.07.2015 - 06:47 Faktúra 2014
26.03.2015 - 17:44 Faktúra Test - faktury za obdobie 1.1. 2015 - 1.2.2015
09.07.2014 - 09:12 Faktúra 2014000176