-A A +A
panorama

305/2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Stanislava Haluza, Jaroslava r. Václavová, 941 46  Trávnica, Brezová 570/50 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 9.10. 2017 (Celý deň)
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
9 November, 2017 (Celý deň)