-A A +A
panorama

231/2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Peter Procházka, Trávnica, Hlavná 443/40 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
12 December, 2018 (Celý deň)