-A A +A
panorama

2019/76

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Peter Gajdoš, Trávnica, Hlavná 20/77 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
21 Marec, 2019 (Celý deň)