-A A +A
panorama

2019/49

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dagmar Mihálová, Trávnica, Hrobce 198/8 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica "C" registri.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 
7 Február, 2019 (Celý deň)