-A A +A
panorama

Začaté správne konania podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Začaté správne konania:

15.11. 2017

Štefan Száraz 941 46  Trávnica, Veľká strana 62, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 
21 November, 2017 (Celý deň)


03.11. 2017

Stanislava Haluza, Jaroslava r. Václavová, 941 46  Trávnica, Brezová 570/50 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 9.10. 2017 (Celý deň)
9 November, 2017 (Celý deň)


14.02. 2017

COOP Jednota Žilina, s.d., 010 83  Žilina, Predmestská 71 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  v k.ú. Trávanica  "C" registri.  

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

20 Február, 2017 (Celý deň)


14.02. 2017

PhDr. Ľubor Gál Phd., 941 46  Trávnica, Cintorínska 647/28 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v zenení neskorších predpisov v k.ú. Trávnica v "C" registri. 

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

20 Február, 2017 (Celý deň)


18.07. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Belek.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

25 Júl, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska, Zdravotnícka 332/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Svätuša.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska, Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Svätuša.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Obec Podhájska, Podhájska Zdravotnícka 322/2 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Belek.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


26.02. 2016

Predmet konania: Igor Gombík, Stupava, Bitúnková 6 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

03. marca 2016 (Celý deň)

3 Marec, 2016 (Celý deň)


13.03. 2015

 

Stavba: Vedenie 2x 400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďúr (Stavebné povolenie vydané mestom ŠUrany).

 

Predmet konania: ENERGICO s.r.o. 831 03 Bratislava, Hálkova 16 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.  Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresuobec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 

 19. marca 2015 (Celý deň)

19 Marec, 2015 (Celý deň)


18.12. 2014

Predmet konania: Robert Vavrík, Skalité 690 PSČ 023 14 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica, p.č. 2066/6,2066/7,2066/8 a 2066/9.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

30 December, 2014 (Celý deň)


18.11. 2014

Predmet konania: Ľudmila Laurová, Nové Zámky Nábrežná 45: PSČ 940 01 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dreviny sa nachádzajú v k.ú. Trávnica, p.č. 217/1.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

25 November, 2014 (Celý deň)


22.10. 2014

Predmet konania: Jana Havlíková, Trávnica: PSČ 94146 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnia, Hlavná 37/65, Trávnia, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

29 Október, 2014 (Celý deň)


11.10. 2013

Predmet konania: Eva Hindická, Hlavná 11/94, Trávnica, PSČ: 941 46  - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. 

 

18 Október, 2013 (Celý deň)


29.10. 2012

Dátum začatia:           29.10. 2012

Dátum zverejnenia:   29.10. 2012

Predmet konania: Ing. Ján Fabrický, Tranovského 55, Bratislava PSČ: 841 02 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. s použitím § 47 odst. 3 a § 47 odst. 4g. Dreviny sa nachádzajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.

Lehota na podanie: 7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

5 November, 2012 (Celý deň)


05.04. 2012

Dátum začatia:  04.04. 2012

Dátum zverejnenia: 05.04. 2012

Predmet konania - Vyrozumenie o úkone - bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany  rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 1 písm.c) Trestného zákona.

Lehota na podanie:   7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

11 Apríl, 2012 (Celý deň)


29.03. 2012

Dátum začatia:         28.03. 2012

Dátum zverejnenia: 29.03. 2012

Predmet konania: Štefan Száraz, Veľká strana 179/62,  Trávnica, PSČ: 941 46 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lehota na podanie:   7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

5 Apríl, 2012 (Celý deň)


23.03. 2012

Dátum začatia:         23.03. 2012

Dátum zverejnenia: 23.030 2012

Predmet konania: Ivan Potočný, Brezová 546/26,  Trávnica, PSČ: 941 46 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lehota na podanie:   7 dní, teda potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46 alebo elektronicky na adresu obec.travnica@gmail.com v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

30 Marec, 2012 (Celý deň)