-A A +A
panorama

Zvoz triedeného odpadu 12.01. 2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zber triedeného odpadu v obci sa uskutoční:

 12. januára 2018 = piatok

22. februára 2018 = štvrtok