-A A +A
panorama

Zápisnica OZ 09052016

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 3/2016, ktoré sa konalo dňa    09. mája 2016 o 17:30 h v KD v Trávnici

Viac v prílohe