-A A +A
panorama

Voľby do orgánov samosprávnych krajov: 4.11. 2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžu byť doručené elektronickou poštou na adresu: obec.travnica@gmail.com

Informácia pre voliča (pozri prílohu alebo  - viac na https://www.minv.sk/?vuc17_info2