-A A +A
panorama

Verejná vyhláška

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník: Obec Trávnica IČO 00309320

stavba: "MK-Nová"

 

Viac = príloha

Prílohy: