-A A +A
panorama

Územný plán obce Maňa - prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu za účelom jeho posúdenia.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Návrh Rozsah hodnotenia

Viac v prílohe

Vyvesené 08.08. 2019

Zvesené19.08. 2019

Prílohy: