-A A +A
panorama

Usmernenia postupu registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná

viac v prílohe zverejnenej 28.01. 2019.