-A A +A
panorama
user warning: Field 'cooliris_conf' doesn't have a default value query: INSERT INTO gallery_assist (gref, ref, lang, nid, uid, ganame, description, in_profile, comments, show_title, show_in_homepage_block, gallery_assist_weight, data) VALUES (0, 3183, 'sk', 3183, 6, 'gallery_assist3183', '', 0, 0, 0, 1, 20, 'a:9:{s:8:\"ga_align\";s:4:\"none\";s:9:\"gap_align\";s:4:\"none\";s:10:\"t_ga_float\";s:4:\"none\";s:10:\"p_ga_float\";s:4:\"none\";s:11:\"show_layout\";s:4:\"grid\";s:6:\"shadow\";N;s:18:\"show_download_link\";i:0;s:17:\"ga_db_order_field\";s:8:\"a.weight\";s:11:\"ga_db_order\";s:3:\"ASC\";}') in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/includes/common.inc on line 3576.

Poďakovanie FS Trávničanka a Ďakovný list Mesta Vráble

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
 
Obci Trávnica bolo doručené POĎAKOVANIE určené Folklórnej skupine Trávničanka.
Tešíme sa z úspešného vystúpenia Trávničanky a reprezentovania našej obce.
 
Jednota dôchodcov na Slovensku
mestská organizácia
V R Á B L E
P O Ď A K O V A N I E
 
Za Vašu účasť, ktorou ste prispeli k zdarnému
priebehu a vysokej kvalite vystúpenia na
2. roč. DŇA FOLKLÓRU
vo Vrábľoch dňa 25.08.2018, Vám srdečne ďakujeme.
 
Klasová Katarína ,preds.MsO-JDS
Vráble dňa 03.09.2018