-A A +A
panorama

Oznam Miestnej akčnej skupiny Termál

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA TERMÁL
VYHLASUJE VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 2 LEADER NSK
 
Kód výzvy: MASZT/2019/01
 
Viac: pozri prílohu
Prílohy: