-A A +A
panorama

Kalendár zvozov triedeného odpadu NA MESIACE AUGUST-DECEMBER 2016

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

KALENDÁR  ZVOZOV NA MESIACE AUGUST-DECEMBER 2016

dodaný a vypracovaný zmluvným partnerom - poskytovateľom

DEŇ

MESIAC

23.

AUGUST

20.

SEPTEMBER

20.

OKTÓBER

18.

NOVEMBER

19.

DECEMBER

 

viac: pozri

http://www.travnica.sk/obecny-urad/separovany-zber