-A A +A
panorama

Dočasná úprava pracovného času

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V čase oznámenej meteorologickej výstrahy jav: vysoké teploty má  Obec Trávnica upravenú pracovnú dobu v  pracovných dňoch nasledovne:

 

06:30 h– 14:30 h

 

Bližšie informácie v nutných prípadoch budú poskytnuté telefonicky na č. tel.: 035 6584 101

 

 

V Trávnici, dňa 31.07. 2018          Ing. Emil Ivan, starosta obce