-A A +A
panorama

Stavebný úrad

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Stavebná správa

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Prehlásenie stavebného dozora
  • Zmena v spôsobe užívania stavby
  • Žiadosť o vydanie  stavebného povolenia
  • Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
  • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
  • Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby
  • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením