-A A +A
panorama

Rozkopávky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
  • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
  • Záznam zo zápisničného prevzatia vykonaných prác
  • Žiadosť o zápisničné prevzatie vykonaných prác