-A A +A
panorama

Zmluva o poskytnutí služby č. 30122016A

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Gemini People s.r.o., 831 03 Bratislava, Riazanská 46
Popis: 
Predmet: poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ: Názov projektu: "Separovaný zberný dvor Trávnica" Názov OP: Kvalita životného prostredia
IČO: 
47431695
Hodnota: 
4386.00€
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce
Prílohy: