-A A +A
panorama

Zmluva o poskytnutí služby

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Profeee s.r.o., 821 06 Bratislava, Jókaiho 30
Popis: 
Popis:  Predmet: poskytnúť zabezpečenie realizácie publicity k projektu s názvom: " Publicita projektu a informačná kampaň - Separovaný zberný dvor Trávnica", v zmysle výsledku verejného obstarávania.
IČO: 
47367652
Hodnota: 
3595.10€
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce