-A A +A
panorama

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
MEDANEST s.r.o., 941 42 Veľké Lovce č. 567
Popis: 
Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov budovy zdravotného strediska,  nehnuteľnosti na ulici Hlavná 65/72 , vedenej na LV č. 1 , parcela registra C č. 325/3   v katastrálnom území Trávnica.   Priestory sú určené na prevádzku zdravotníckeho zariadenia pre praktického    lekára pre dospelých
IČO: 
47 216 999
Hodnota: 
200.00€
Dátum vyhotovenia faktúry: 
27 Január, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce