-A A +A
panorama

Zmluva č. 4215170041 o združenej dodávke elektriny

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Energa Slovakia s. r. o., 840 Bratislava, Mlynské nivy 48
Popis: 
Predmet: dodávka elektriny zo siete vysokého napätia a siete nízkeho napätia od 01.01.2017 do 31.12. 2018 v množstve 108,34 MWh Cena: bod 4.2 zmluvy v prílohe
IČO: 
036362727
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce