-A A +A
panorama

Rámcová zmluva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
PROSPECT, spol. s r.o. J Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Popis: 
a) odvoz / vývoz drobného stavebného odpadu b) likvidácia drobného stavebného odpadu c) recyklácia drobného stavebného odpadu d) uskladnenie drobného stavebného odpadu obce (množstvový zber) e) prenájom strojov a mechanizmov
IČO: 
34 107 100
Dátum doručenia faktúry: 
26 Apríl, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan
Prílohy: