-A A +A
panorama

MANDÁTNA ZMLUVA č. 10102017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
LEVKI, s.r.o., Trávnica 107, 941 46 Trávnica
Popis: 
Predmetom zmluvy je výkon technického a stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Ide o zabezpečenie stavebného dozoru k stavebným prácam realizovaným v rámci projektu s názvom „Separovaný zberný dvor Trávnica“ predmetom ktorého je: ·         rekonštrukcia budovy sýpky (SO 01), ·         terénne úpravy (SO 02), vybudovanie oplotenia (SO 04
IČO: 
43 791 191
Hodnota: 
4320.00€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum vyhotovenia faktúry: 
10 Február, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce