-A A +A
panorama

Kúpna zmluva 08/2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
clickmedia, s.r.o., Karloveská 32, 840 02 Bratislava
Popis: 
Dodať a odovzdať kupujúcemu tovar na akciu: "Informačno-komunikačné technológie - Separovaný zberný dvor Trávnica"
IČO: 
46926771
Hodnota: 
2190.00€
Hodnota je uvedená: 
bez DPH
Dátum vyhotovenia faktúry: 
3 November, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan