-A A +A
panorama

Dodatok č.2 k zmluve o NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Predmet: Príloha č. 2 Príloha č. 5
IČO: 
42 181 810
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan