-A A +A
panorama

Dodatok č.1 k zmluve o NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Dodatok č.1 k zmluve o NFP Zmena projektu sa týka aktualizácie zmluvy - Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
IČO: 
42 181 810
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan