-A A +A
panorama

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP a aktualizácia Prílohy č. 4 Finančné opravy
IČO: 
42 18 1 810
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan