-A A +A
panorama

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. objednávateľa:132/011/2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78
Popis: 
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie zmluvy o dielo čl. III. Čas plnenia. 
IČO: 
34 128 344
Dátum doručenia faktúry: 
11 Január, 2019
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan
Prílohy: