-A A +A
panorama

548/2016

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Miloš Fijalka, Klimkovičova 9, Bratislava
Popis: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu  “Rekonštrukcia strechy TJ“
IČO: 
40964591
Hodnota: 
3371.19€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum vyhotovenia faktúry: 
31 August, 2016
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan