-A A +A
panorama

21/2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Nitriansky samosprávny kraj, Razusova 2 A, 949 01 Nitra
Popis: 
Predmet: dotácia na úhradu nákladov spojených s obnovou kultúrnej pamiatky vo výške 3 300,- € slovom: tritisíc tristo eur
IČO: 
37861298
Hodnota: 
3300.00€
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce