-A A +A
panorama

132-011/2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78
Popis: 
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "MK NOVÁ, MK PRIECHODNÁ, MK PÁLENÍCKA"
IČO: 
34 128 344
Hodnota: 
107923.67€
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan