-A A +A
panorama

Školstvo

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Webstránka Základnej školy v Trávnici:
http://zstravnica.edupage.org

Zo súčasnosti

Základnú školu v Trávnici navštevuje 87 detí. Na škole pracuje 11 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci.

Riaditeľkou školy je Mgr. Soňa Barcajová, zástupkyňou pre základnú školu je Mgr. Adriana Konkolyová.

Materskú školu navštevuje 21 detí. V materskej škole pracujú dve pedagogické a tri nepedagogické pracovníčky. Zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu je Anastázia Skačanová.

Kontakt: http://zstravnica.edupage.org/contact/?

 

Základná škola s materskou školou Trávnica

   

Email školy:

zstravnica@zstravnica.edu.sk

Telefón:

+421x0356584109

Adresa školy:

941 46 Trávnica 70

 

Zoznam učiteľov:   http://zstravnica.edupage.org/teachers/?

 

ROK  2016 – JUBILEJNÝ  ROK

-          v tomto roku uplynulo od prvej písomnej zmienky o škole v Trávnici 285 rokov

„Prvá písomná zmienka o cirkevnej škole pochádza z cirkevnej vizitácie z roku 1731. Škola bola umiestnená v treťom dome na sever od fary. Bola to malá, tmavá budova s malými oknami a nizučkým stropom. Na prostriedku izby stál dlhší stôl, okolo neho z dvoch strán lavice. V kúte bola murovaná pec. Deti sa učili náboženstvo, čítať a písať. Počty ako povinný predmet boli zavedené až neskôr.“ Z knihy Gaby Belanovej Pamäť trávnickej školy.

-          Obec Trávnica vyslovuje úprimné poďakovanie generáciám učiteľov, kňazov, správcov školy, všetkým jej zamestnancom, ktorí svojou prácou, prístupom a záujmom o deti,  o čo najkvalitnejší proces vyučovania v histórii školstva v Trávnici formovali osobnosť dieťaťa a mladých ľudí,  nepretržite prispievali k utvrdzovaniu  skutočných  hodnôt  života -  poznaniu, múdrosti, vzdelaniu a láske, pretože život školy možno prirovnať k životu človeka.

„Na školu a učiteľov nemyslíme ustavične, ale bez toho, aby sme si to uvedomovali, je zrejmé: Sú to základy, na ktorých sme rástli, na ktorých stále rastieme“.   Gaba Belanová

 

Z histórie školy

1786 - podľa zápisu Tekovskej župy v Zlatých Moravciach existuje v Trávnici farská škola, presný rok jej vzniku nie je uvedený

1830– v obecnej kronike sa uvádza, že škola vyhorela. Požiarom zničenú budovu školy opravili, do školy sa chodilo len v zime. Budova školy patrila k najbiednejším v dedine. V škole sa vyučovalo náboženstvo, čítanie, písanie, počty až oveľa neskôr.

1858– obec postavila novú školu, jednotriedku. Neskôr budovu rozšírili na dvojtriedku.

1914– cirkevná škola bola zoštátnená. Na jar sa začala stavba novej školy, po vypuknutí prvej svetovej vojny bola stavba prerušená.

1917– začalo sa vyučovanie v novej nedokončenej budove.

1918/1919– v škole sa začalo riadne vyučovanie v troch triedach.  Školu navštevovalo 204 žiakov.

1924– ukončenie stavby štátnej ľudovej školy.

1932/1933 - školu navštevovalo 366 žiakov

1939– miestni maďaroni podporovaní veľkolstatkármi požadovali  vytvoriť maďarské triedy. V roku 1944 boli na škole tri maďarské triedy.

1945– v kaštieli statkára Szömzeho bola zriadená meštianska škola. V dedine boli dve školy – ľudová   a meštianska.

1948– meštianska škola bola premenovaná na strednú školu a ľudová na národnú školu, školská dochádzka bola predĺžená na deväť rokov. Neskôr sa v budove národnej školy vyučovali ročníky 1. – 4. a v budove kaštieľa ročníky 5. – 9.

1987- z dôvodu zlého technického stavu budovy kaštieľa boli žiaci presťahovaní do novšej budovy školy. Odvtedy sa vyučuje len v jednej budove.

1.4.2002– škola získala právnu subjektivitu.

1.7.2002– spojením základnej a materskej školy vznikla Základná škola s materskou školou v Trávnici

 

Základná škola Trávnica
...škola kedysi