-A A +A
panorama

Predpokladané podujatia

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predpokladané podujatia v obci Trávnica v roku 2017

 

JANUÁR

 

 

13.1.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

 

15.1.

Divadelný súbor PLATAM - Richtárka - premiéra

21.1.

Zábava 

 

FEBRUÁR

 

 

4.2.

Rodičovský ples

 

25.2.

Maškarný ples pre deti  ZRPŠ

 

MAREC

Výročné členské schôdze organizácií

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

APRÍL

 

 

16.4.

Divadelný súbor PLATAN - Richtárka

30.04.

Stavanie obecného mája

 

MÁJ

 

 

08.05.

DEŇ MATIEK

 

 

Turnaj v hokejbale

 

JÚL

 

 

2.7.

Turnaj o pohár starostov vo futbale

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

22.7.

Juliáles

 

AUGUST

 

 

 

Trávnický kotlík - súťaž vo varení gulášu

 

OKTÓBER

21.10.

Úcta k starším

 

NOVEMBER

Dobrovoľný odber krvi

 

DECEMBER

 

 

5.12.

Mikuláško

 

 

Trávnické vianočné trhy

 

 

Stolnotenisový turnaj

 

 

Návrhy na doplnenie podujatí budú prijaté na Obecnom úrade v pracovných dňoch, prípadne na zasadnutiach OZ.

ZA VŠETKY v obci realizované podujatia, prezentácie života dediny a všetky reprezentovania obce Trávnica v roku 2016 vyslovujeme občanom, členom organizácií, dobrovoľníkom, pedagógom, žiakom i sponzorom VĎAKU a VEREJNÉ UZNANIE.

V roku 2017 sa tešíme na ďalšiu spoluprácu so všetkými občanmi a združeniami, ktoré majú záujem o veci verejné a o život v našej Trávnici.