-A A +A
panorama

Predpokladané podujatia

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predpokladané podujatia v obci Trávnica v roku 2019

 

JANUÁR

 

 

12.1.

Ples Trávničanov

 

25.1.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik - generálka

27.1.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik - premiéra

 

FEBRUÁR

 

 

08.2.

MO MS - stretnutie matičiarov

 

15.2.

Rodičovský ples

 

MAREC

Výročné členské schôdze organizácií

 

 

Dobrovoľný odber krvi

 

APRÍL

 

 

21.4.

Divadelný súbor PLATAN - Puknutý mliečnik

30.04.

Stavanie obecného mája

 

MÁJ

 

 

12.05.

DEŇ MATIEK

 

 

Turnaj v hokejbale

 

JÚL

 

 

2.7.

Turnaj o pohár starostov vo futbale

 

 

Podujatia podľa nahlásenia

 

 

 

 

AUGUST

 

 

 

Trávnický kotlík - súťaž vo varení gulášu

 

OKTÓBER

19.10.

Úcta k starším

 

NOVEMBER

Dobrovoľný odber krvi

 

DECEMBER

 

 

5.12.

Mikuláško

 

 

Trávnické vianočné trhy

 

 

Stolnotenisový turnaj

 

 

Návrhy na doplnenie podujatí budú prijaté na Obecnom úrade v pracovných dňoch, prípadne na zasadnutiach OZ.

ZA VŠETKY v obci realizované podujatia, prezentácie života dediny a všetky reprezentovania obce Trávnica v roku 2016 vyslovujeme občanom, členom organizácií, dobrovoľníkom, pedagógom, žiakom i sponzorom VĎAKU a VEREJNÉ UZNANIE.

V roku 2019 sa tešíme na ďalšiu spoluprácu so všetkými občanmi a združeniami, ktoré majú záujem o veci verejné a o život v našej Trávnici.