-A A +A
panorama

Z historických zápisníc DHZ Trávnica II., roky 1950-51

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Prinášame Vám druhý výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Tentoraz je výber technického rázu z rokov 1950-51, Trávnica už bola v tomto období Trávnicou. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

Zápisnica napísaná 15.jan. 1950 v miestnosti potr. družstva na riadnej členskej schôdzi DHS v Trávnici, za prítomnosti 18 členov DHS.

Program:
 
1.) Objednávka rovnošaty - účet.
2.) Motorová striekačka - objednávka.
3.) Volné návrhy.
 
Usnesenie
 
1.) Ako obyčajne, tak i naša posledná objednávka rovnošaty bola zamietnutá zo strany M.N.V. v Trávnici, teraz však na úkor motorovej striekačky.
2.) Na vyzvanie MNV. bola svolaná schôdza D.HS, aby sa rozhodlo ktorý typ motorovej striekačky by sa u nás najlepšie osvedčil. Po dlhšom uvažovaní sa rozhodlo za prenosný motorový agregát PS-8. Tento stroj sa k nám najlepšie osvedčí. Odporúčal ho i brat strojník J. Blažek. Objednávka bola ihneď aj napísaná na M.NV.
3.) Výbor určí dátum val. shromaždenia D.HS. 
 
Brat veľiteľ poďakoval a schôdzu rozpustil.
 
Prenosná striekačka s podvozkom PPS8
Obr.: www.hrbov-svarenov.czweb.org
 

Zápisnica napísaná dňa 20. apríla 1951 v kancelárii Miestneho národného výboru v Trávnici za prítomnosti podpísaných.
 
Predmetom jednania je prevzatie prenosnej motorovej striekačky dvojkolesovej vyrobenej výrobcom: Továreň na hasiace prístroje a zariadenia, n.p. závod Vysoké Mýto, výrobná značka PPS-8 s dvojválcovým, dvojtaktným motorom typu V30N, výr. čís. mot. 0724, rok výroby 1949. 
Čerpadlo: Typ H800, č. 9-5, počet stupňov 2, rok výroby 1950.
Podvozok: Typ PPS-8/v.č. podv. 15050, rozmery pneu: 5.25x16 z roku 1950.
Karoseria: Typ PPS-8/ II. z roku 1950.
Príslušenstvo: Podľa pripojeného zoznamu príslušenstva, náradia a náhradných dielov pre motorovú striekačku. Náradie označené hviezdičkou bude dodatočne dodané a to miešacia konva 101 a ucpavkové tesnenie. MNV si ich sám vyžiada do 15.V. 1951.
Rôzne konopné hadice ako i prípojky boly riadne dodané dľa dodacieho listu vydaného Hasičskou výzbrojňou.
 
PS-8, rok 2012