-A A +A
panorama

Mozaika

V rubrike Mozaika nájdete články o obci, z histórie, zaujímavosti, publikácie o Trávnici.

12 september, 2012 - 14:49
Z historických zápisníc DHZ Trávnica

Prinášame Vám druhý výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Tentoraz je výber technického rázu z rokov 1950-51, Trávnica už bola v tomto období Trávnicou. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

27 jún, 2012 - 17:00
Ilustračný obrázok

Prinášame Vám výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica (do roku 1948 Fíš). V tomto prvom výbere sme pripravili niekoľko zaujímavých prepisov z roku 1947. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

20 jún, 2011 - 16:46
Trávnické kroje

Krásou fíšanského kroja bola umocnená nejedna slávnostná chvíľa v živote človeka i dediny. Nebolo tomu inak ani 8. apríla 2011, kedy obec Trávnica slávnostne odovzdávala do užívania stavby, ktoré možno hrdým záznamom zapísať do odkazov budúcim generáciám. Kolaudovanie obnoveného centra dediny a troch bytových domov bolo udalosťou skutočne slávnostnou, kedy kroje a ľudová pieseň dotvorili celkovú atmosféru. Aj vďaka Matici slovenskej, miestnemu odboru v Trávnici, žije nádej, že tento klenot, ktorým fíšanský kroj je, neostane iba spomienkou, nezostane v truhliciach trávnických starčekov, naopak - bude hrdou a dôstojnou súčasťou života súčasníkov.

18 máj, 2011 - 18:54
Písali o nás v máji 2011

Obraz našej dediny v znamení minuloročných dvoch nezanedbateľných investičných projektov v  dnešnej podobe nezostal bez povšimnutia tlače -  týždenníka miest a obcí  "Obecné noviny" a regionálnych novín  "Naše novosti" - do uverejnených riadkov začítajte sa spolu s nami...

9 september, 2010 - 22:23
Publikácia: Trávnica vo fotografii

Publikácia vydaná pri príležitosti 60. výročia premenovania obce Trávnica.
Autori textu a fotografií: Ing. Vladimír Puškár, Ing. Vladimíra Puškárová
Vytvorené v období január - jún 2008
Rok vydania: 2008
Náklad: 1000 ks

23 júl, 2009 - 00:00

Niektorí tu bývate, niektorí sem chodíte na dovolenky a niektorí to tu vôbec nepoznáte... Pozrite si krátku videoprezentáciu Trávnice a jej pozoruhodností.

 

24 júl, 2008 - 00:00
Baróč - kopec, osada, dedina, kláštor alebo zemianska kúria

Medzi dedinami Trávnica a Podhájska v Novozámockom okrese sa nachádza kopec, ktorý nesie meno Baróč. Malý, nenápadný kopec medzi dedinami, ktorý svojou históriou možno predčil aj dediny vo svojej blízkosti. Pod kopcom preteká Trávnický potok, vytvára meander, a tým aj prirodzenú hranicu. Hrebeňom kopca prechádzali staré cesty smerom k Trávnici, Podhájskej aj na Pozbu.

4 apríl, 2008 - 00:00
Revitalizácia obce

Článok prevzatý z Obecných novín(č. 07/2008 z 12.2. 2008) o projektoch rozvoja obce. Autorom je Prof. Michal ŠARAFÍN.

5 september, 2007 - 00:00
Náš kráľ Gejza I. zakladá benediktínsky kláštor pri Hrone, 1075

V mene svätej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha svätého. Ja, Gejza Veľký, predtým vojvoda Uhrov, potom však z Božej milosti kráľ, syn kráľa Bela (prvého), spoznajúc, že majetky tohto sveta sú dočasné, nebeské, ale trvalé, túžiaci z veľkej lásky postaviť kostol k chvále Božej, Panne Márii a svätému Benediktovi, najzbožnejšiemu otcovi a vojvodovi mníchov, tu z Božej priazne zriaďujem kláštor.

11 júl, 2007 - 00:00

Krátky slovník slovenského jazyka vysvetľuje pojem "trávnica" ako ľudová pieseň tematicky súvisiaca s prácou pri kosení lúk, ďalší význam je plachta na nosenie trávy, prípadne druh jahody rastúcej v tráve. Sú tieto definície skutočne jediné a pravé, alebo by sa trávnica dala vysvetliť aj inak?

Slovo stačí napísať ako vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom a už sa pojem zo sémantického hľadiska mení. Takto by sa dala "Trávnica" definovať na základe Vlastivedného slovníka miest a obcí Slovenska ako obec rozprestierajúca sa na Pohronskej pahorkatine a územnosprávnym členením patriaca do okresu Nové Zámky. Má 1203 obyvateľov (údaj z roku 2004) a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075. Naoko postačujúce informácie. No fakt, že Trávnica je "Trávnicou" iba od roku 1948, poukazuje na to, že obec nedostala svoje pomenovanie preto, lebo sa tam často spievali piesne, trávnice. Vlastivedný slovník taktiež uvádza, že pôvodný názov obce bol Fíš (s malými obmenami mäkkej a tvrdej samohlásky). Na tento pojem však KSSJ vysvetlenie nemá, vyžaduje si teda zo sémantického a etymologického hľadiska hlbší výskum.

23 marec, 2007 - 23:19
Miestne a pomiestne názvy obce Trávnica

Zoznam 59-och názvov častí obce a častí chotára vrátene popisu podľa čoho názov vznikol.

19 máj, 2006 - 00:00
Technická pamiatka - studňa s čerpadlom na veterný pohon

Trávnickú veternú studňu - čerpadlo eviduje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národnú kultúrnu pamiatku. Bola postavená okolo roku 1920.

13 máj, 2005 - 00:00
Kráľ Matej a trávnický cestár - povesť

Tento príbeh nie je vymyslený. Vyrozprávali ho starký Štefan Štrba z Trávnice ešte pred šestdesiatimi rokmi jednému študentovi, ktorý mal dve kraľovské mená. Podľa kráľa od Východu sa volal Melichar a podľa českého kráľa Václav. Tento kráľovský študent si starkého vyprávku hneď zapísal, aby sa na ňu nezabudlo. Čítajte a počúvajte!