-A A +A
panorama

04.03. 2018 o 15:00 h v KD Trávnica výročné Zhromaždenie členov MS SČK

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dátum a čas konania: 
4 Marec, 2018 - 15:00 - 18:00

Slovenský Červený kríž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trávnici

Vás srdečne pozýva na výročné Zhromaženie členov MS SČK v Trávnici 

spojené s oceňovaním darcov krvi, ktoré  sa uskutoční dňa

04. marca 2018 o 15:00 h v KD v Trávnici

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami!