-A A +A
panorama

03.03. 2014 od 8:00 h sa v KD v Trávnici uskutoční DOBROVOĽNÝ ODBER KRVI

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dátum a čas konania: 
3 Marec, 2014 - 08:00 - 10:00

Opäť sa obraciame na Vás, vážení spoluobčania, s naliehavou výzvou darovať dobrovoľne krv. Sú takí, ktorí ju potrebujú, lebo by vedeli rýchlo a účinne pomôcť a sú takí, ktorí sú na túto naozaj rýchlu pomoc odkázaní a veríme, že sú i tí, ktorí pomôžu a prídu krv darovať...

Kto má 18 rokov a môže, zdravie mu to dovlí, radi ho privítame v KD v Trávnici v pondelok 3. marca 2014 od 8:00 h, kde profesionáli NTS z Nových Zámkov budú mať pripravené všetko potrebné na to, aby potrebná pomoc našla konečných adresátov.

...všetkým vďaka za Vašu pomoc!