-A A +A
panorama

Dianie v obci

30 apríl, 2015 - 22:27
Ilustračný obrázok

...pestrými stuhami vyzdobený je v areáli školy a svojou majestátnou výškou dáva na známosť, že máj - lásky čas je tu, vzdáva jej úctu i česť a je ńeklamným svedkom záujmu o tento cit a samotnú radosť zo života. Utvrdzovali ju vystúpenia detí z našej školy, vždy pekná ľudová pieseň aj vzácny kroj, ktorý do povedomia dávajú naše ženy z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, tiež hrané čí spievané hudobné pozdravy  manželov Mrázikovcov a Slava, ktoré roztancovali všetky generácie prítomných, čo prijali naše pozvanie na tradičné stavanie mája. 

Trávnickí chlapi - VĎAKA VÁM za máj, máj, máj zelený - bez koreňa sadený...

9 marec, 2015 - 16:20
Ilustračný obrázok

Výročné stretnutie členov miestneho spolku SČK malo pracovný i slávnostný charakter.  K vyhodnoteniu činnosti za uplynulý rok pripadla aj jedna milá povinnosť, a  to oceňovanie Trávničanov, dobrovoľných darcov krvi, bronzovou a striebornou Jánskeho plaketou.

OCENENÍ  TRÁVNIČANIA  v roku 2014:  Bronzovú Jánskeho plaketu získali:

1.       Bc. Roman Bako

2.       Bc. Lucia Holubcová

3.             Ivan Smilka

4.             Marcel Václav

a  Strieborná Jánskeho plaketa bola udelená  Petrovi Mičíkovi.

V pondelok 9. marca 2015  sa v spolupráci s NTS Nové Zámky v Kultúrnom dome v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčstnilo 23 Trávničanov a 4 Podhájčania.

S vďačnosťou želáme všetkým pevné zdravie!

17 február, 2015 - 18:31
Ilustračný obrázok

Dnešné fašiangové stretnutie trávnických seniorov dýchlo atmosférou dobrôt v kalendári aktuálneho zvykového "fašangového" kulinárčenia, tiež 10. výročím vzniku tejto v obci tak živej a tvorivej organizácii,  samotným pracovným vyhodnotením uplynulého roka a spoločných plánov vytýčených pre rok 2015. Úprimne blahoželáme k milému výročiu! Zo srdca ďakujeme za aktivity povznášajúce povedomie a hrdosť na rodný kraj, prezentovanie Fíša, zachovávania dedičstva našej dedovizne a čas venovaný súčasnému spoločenskému dianiu v Trávnici. 

15 február, 2015 - 16:13
Ilustračný obrázok

...v hlbokom žiali smútiaci, zronení a plačúci sme sa zišli na obrade pochovávania basy, čo toľko pila, hrala,  cifrovala-vykrúcala ju vystrelo, struny jej skrčilo, pretrhlo...  Na márach prinesená do kultúrneho domu k samej pospolitosti ľudovej bola dôstojne odprevadená na svojej poslednej púti. Ach jaj, večná škoda jej... Venujte jej tichú spomienku.

14 február, 2015 - 22:32
Ilustračný obrázok

A bolo veselo, zábavu utvrdzovali DJ David spolu so šašom a zmaskovanými dospelákmi. V sále kultúrneho domu to žilo rozprávkovými, komixovými a filmovými postavami, zvieratkami a všakovakými zmaskovancami. Všednosť kapitulovala... Úderom 15. hodiny sa pominula  a pestrosť, mix i všehochuť sa na celé popoludnie pevno a iste chopili žezla.  V dobrej nálade vládli fíšanským fašangom a detskému maškarnému plesu. Úlety tejto soboty boli zaznamenané - pozri fotoprílohu...

18 január, 2015 - 20:34
Ilustračný obrázok

Život na dedine sám o sebe bol v tých časoch o robote, rodine, spoločenských aj osobných záujmoch a vzájomných vzťahoch. Všetci riešili všetko, spolu a so záujmom sebe vlastným. Herci zo súboru PLATAN sa s týmto obrazom žitia stotžnili tak presvedčivo, že v sále kultúrneho domu neraz zaznel potlesk, smiech a nefalšovaná atmosféra pohody. Slovom, kostýmom, výrazom, podaným výkonom v úprave z dielne a pod taktoukou režisérky, p. učiteľky Gitky Holečkovej, s fortieľom predstavenie odohrali, o čom svedčia aj fotografie od Svetlanky Košánovej.

VĎAKA za naozaj veselé a pohodové popoludnie tejto fašiangovej nedele Divadelnému súboru PLATAN!

15 január, 2015 - 23:00
Ilustračný obrázok

...sa na sklonku minulého roka konal v kultúrnom dome.  Dobrôt sviatočného menu bolo neúrekom a niektorým z nás sa žiada aj v čase Vianoc  pohybu, spoločnosti priateľov. Popoludnie s pingpogovou raketkou a lopitčkou vystriedal večer, ktorý prial víťazom:

Umiestnenie bolo nasledovné:

Tretie miesto:  Peťo Varga

Druhé miesto: Emil Ivan

Prvé miesto:    Tonko Skačan   -   VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

 

15 január, 2015 - 22:40
Ilustračný obrázok

 

Spoločné stretnutie sa nieslo v atmosfére predstáv a plánov do budúcna, ako aj poohliadnutím sa za končiacim sa rokom.  Všetkých tešil fakt, že rôzne generácie hasičov Trávničanov zastrešila budova Požiarnej zbrojnice, priestory ktorej boli v minulom roku upravené. Zaujímavé je, že po dlhej dobe sa o požiarnický šport zaujímajú Trávničanky.  Aj v tomto roku sa tešíme na reprezentáciu obce Trávnica touto spoločenskou organizácia.

28 december, 2014 - 21:49
Ilustračný obrázok

A preto  sa nám prichodí poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, aby náš čestný občan, Dr. Štefan Kováč Adamov, mal na tento deň v Trávnici spolu so svojimi hosťami také láskavé a pekné spomienky, aké sa viažu ľuďom  v Trávnici k jeho osobnosti.   Pri  pánovi dekanovi sa totiž zdá, že kamkoľvek ide, chodí celým srdcom.  Za tých, ktorí sa s ním  stretli možno dodať,  aj v ňom ostáva. K vydaniu ďalšieho knižného titulu, p. dekanovi, zo srdiečka BLAHOŽELÁME!

Atmosféru uvádzania knihy do povedomia a života čitateľov, gurmánov, rodinných kuchárov priblížia fotografie od Svetlanky Košáňovej.

14 december, 2014 - 17:32
Ilustračný obrázok

Advent sa prehupol do svojej druhej polovice a Vianoce sa každým dňom približujú.  Dnes už v Trávnici vďaka čarokrásnemu programu detí z našej materskej a základnej školy tieto najkrajšie sviatky v roku zaklopali na naše srdiečka. Kto im pred budovou školy na tom svojom srdci dvere pootvoril, prinesie si ich posolstvo prerozprávané, vyspievané a pretancované našimi deťmi až domov. Nech sú v každom dome  tohtoročné vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a pohodou aspoň takou, akú priniesli naši najmenší Trávničania na Trávnické vianočné trhy nám všetkým. Vôňa punču a horúceho čajíku z fotografií nos síce nepošteklí, no predsa len priblížia čaro dnešného popoludnia.

Ďakujeme deťom, pedagógom,  trhovníkom a občanom za návštevu!

13 december, 2014 - 22:01
Ilustračný obrázok

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.

9 december, 2014 - 16:22
Ilustračný obrázok

...opäť po roku sa s nimi stretol v zasadačke Kultúrneho domu. Vítali a odprevádzali ho básňami. Štedrý Mikuláško každého odmenil dobrou náladou a balíčkom.

5 december, 2014 - 19:17
Ilustračný obrázok

Naše deti v Trávnici si tento rok pre Mikuláška pripravili pestrú paletu básničkových i spievaných vystúpení. Všetci v sále sme neraz započuli kúzelné slovíčko ĎAKUJEM.  Vianočným punčom prevoňaný kultúrny dom ožil vďaka deťom a Mikuláškovi čarokrásnou esenciou detstva a atmosférou prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Nech advent a sviatky Vianoc sú vo Vašich rodinách naplnené láskou, pohodou, spokojnosťou a blízkosťou Vám vzácnych.

Za srdiečka zahrievajúci čaj i punč  ď a k u j e m e  paniam učiteľkám,

za dobroty maminkám a za darčeky   M i k u l á š k o v i.

8 november, 2014 - 21:00
Ilustračný obrázok

Týždeň pred voľbami sa občanom predstavili kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce. Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica, slovom i obrazom prezentoval niekoľko investičných projektov realizovaných v dedine v nedávnej dobe. Uviedol do pozornosti občanov aj tie, ktoré sa budú robiť v budúcnosti a teda v novom volebnom období s novým kolektívom zvolených zástupcov Trávničanov. Prítomným občanom predstavil kandidátov na poslancov v nadchádzajúcich voľbách, otvoril diskusiu o záujmoch a veciach verejných.   Pri skromnom a chutnom občerstvení, speve sa v priateľskej atmosfére popoludnie tejto soboty zmenilo v pokojný jesenný večer, v našej Trávnici - našom domove. Domov je dielo prekrásne, rovnako ako preťažké. A každodenné. To nie je iba miesto, kde bývame, ale miesto, kde nám rozumejú.  Trávnici, Trávničanom a všetkým hosťom u nás želáme spokojný život okorenený  pohodou, vzájomným porozumením a radosťou zo života v kruhu blízkych a známych, veď ako úvod tejto obecnej stránky hovorí : Obec Trávnica...  miesto, kde ste doma.

26 október, 2014 - 17:16
Ilustračný obrázok

...sme si pripomenuli v túto sobotu. Oslávencov v obradnej sieni obce prijal pán starosta, Ing. Emil Ivan, a vo svojom príhovore si spomenul aj na p. Štefana Mrázika. Spevom i harmonikou šestnásť rokov zabával Trávničanov, ktorí prijali pozvanie obce osláviť svoje jubileum v spoločnosti nielen svojich rovesníkov, ale i zástupcov samosprávy obce.  Tóny harmoniky, spev tak krásnych a nikdy nezunovaných piesní to sa nedá zabudnúť, na uja Piťa sa nedá si nespomenúť... S piesňou na perách, muzikou v srdciach a rytmom rozihrávajúcim päty je život radostnejší a keď nám je ťažko či smutno - znesiteľnejší.  Jeho krásu vľúdnym slovom neraz pripomína Stázika Skačanová a  svojimi vystúpeniami ju neraz umocňujú Danka Menčíková, Ľubka Rácková, Adrika Konkolyová s deťmi z našej školy a teraz už aj Mário Lička a členky Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, ktoré  fíšanský kroj navrátili do  života dediny i povedomia a hrdosti na hodnoty, aké žiadne pulty obchodných reťazcov neponúkajú. Možno si to ani neuvedomujeme, no osviežujú dušu, pohládzajú nám srdcia, sú pastvou pre oči a prameňom pre úsmevy, spolu s pevným stiskom rúk sú našim darčekom jubilantom, Trávničanom a ich hosťom. Všetkým, ktorí opakovane obohacujú život v našej dedine vyslovujeme úprimné ĎAKUJEM!