-A A +A
panorama

Dianie v obci

2 júl, 2015 - 00:20
Ilustračný obrázok

Trávnickí hasiči odštartovali obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica športovo, zábavne, súťažne a samozrejme pohostinne.

Milé bolo prezentovanie sa našich žiakov základnej školy. „Hasíčatá“ zabojovali zručnosťou, rýchlosťou,  presvedčivým výkonom a najmä šarmom, aký majú len deti. 

2 júl, 2015 - 00:32
Ilustračný obrázok

Darovacou listinou uhorského kráľa Gejzu I. z roku 1075 určenou pre opátstvo vo Svätom Beňadiku,  týmto prvým písomným záznamom, sa datuje názov našej dediny a vo vymenovanom množstve iných obcí vymedzuje sa  jej „kataster“:„...Daroval som: Vo Fius majetok na dve  poplužia“. Tu, na týchto počiatočných „dvoch poplužiach“ zeme, v historických obmenách dodnes pulzuje život v mnohých formách. Je to náš domov, kde žijú  naše rodiny, ale i ľudia, ktorým sa Trávnica páči a prijali ju za  miesto svojho oddychu, z čoho máme radosť. K Fíšu sa hlásia,  s láskou  „k našim domov“ prichádzajú rodáci, na čo sme hrdí.  V tento vzácny okamih prichodí sa nám poďakovať, za všetko to, čo jubilujúcu Trávnicu napĺňa blahom, rozvojom, šíry jej dobré meno,  reprezentuje, hlási sa k hrdosti a povedomiu na tradície, zvyky otčiny, vieru a dobré mravy, vzdelávanie. Vďačiť ľuďom, ktorí vo verejnom záujme a verejno-prospešnej činnosti čas sledujú vtedy, keď sa niekto, komu chýbajú pripomenie, vnímajú ho až potom, keď sa  dostaví výsledok... V starobylej Trávnici si ceníme a ďakujeme za dianie v obci i farnosti naprieč pestrou mozaikou záujmov ľudí v nej žijúcich i tých, ktorí ju navštevujú.   Ľuďom patrí vďaka za to, že:  v Trávnici dobre žiť, dobre žiť! 940 rokov dobre žiť. 

23 jún, 2015 - 13:43
Ilustračný obrázok

PROGRAM ROKOVANIA OZ

1. Otvorenie slávnostného rokovania OZ

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3. Schvaľovanie programu rokovania OZ

4. Príhovor starostu obce

5. Slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica na návrh starostu obce jednotlivcom i kolektívom

6. Uvedenie knihy „Vtáčia ríša Trávnice“ autora,  p. Martina Šabíka do priazne čitateľov            v spoločnosti mons. ThDr.  Jozefa Šelinga, PhD.,  riaditeľa Katechetického úradu v Žiline

7. „Poetický stav slovom i obrazom“ výstava fotografií  p. Jozefa Javúrka, rodáka z Trávnice.

8.  Pozdrav a želanie rodáka jubilujúcej Trávnici

9.  Schvaľovanie uznesenia

 

30 máj, 2015 - 21:02
Ilustračný obrázok

     Večer trávnickej hodovej soboty  tohto roku v kultúrnom dome spestrí vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES. V spoločnosti priateľov, s paklom dobrej nálady,  dobrým vínom a batôžkom dobrôt sa radi stretneme s Vami, vážení Trávničania,  milí rodáci, vzácni hostia! Veľkú lyžicu podáme a spolu s kapelou PROGRES  o 21.00 h  veselo otvoríme hodovú  sezónu 2015 v Trávnici.

Vstupenky v hodnote =7,50 € na osobu si možno zakúpiť od 27. apríla 2015 na Obecnom úrade.

19 máj, 2015 - 11:38
Ilustračný obrázok

     Práve našim dobrovoľným hasičom bol v tento deň do užívania odovzdaný hasičský automobil IVECO, CAS 15 s príslušenstvom. Kľúče od zásahového vozidla veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica, Mgr. Ľubošovi Kenderovi, odovzdal JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda Národnej rady SR, minister vnútra SR. Tohto aktu sa zúčastnili aj poslanec NR SR Ing. Tibor Glenda, prednostka okresného úradu v Nových Zámkoch  Ing. Helena Bohátová, pán prezident HaZZ SR  generál JUDr. Alexander Nejedlý, gen. sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, Ing. Ján Parčiš vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,  riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre  Ing. Pavol Nereča, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch JUDr. František Jankovský, riaditeľ okresného výboru Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Nové Zámky Ladislav Búči a trávnický pán farár Štefan Bebjak.

Je  to ocenenie práce všetkých generácií Fíšanov - hasičov zanietených a ochotných nasadzovať svoje zdravie i život pri likvidácii následkov živlov ohrozujúcich človeka i majetok. Veď to nakoniec my, ľudia, sme jeden druhému útočiskom.   Chceme veriť, že túto hasičskú techniku budeme používať hlavne na prevenciu a čo najmenej pri zásahu pred požiarmi, no najmä: BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC!

10 máj, 2015 - 15:48
Ilustračný obrázok

Kultúrny program žiaci miestnej materskej a základnej školy venovali svojim mamičkám, starým mamám, krstným mamám a všetkým mamičkám v našom !

30 apríl, 2015 - 22:27
Ilustračný obrázok

...pestrými stuhami vyzdobený je v areáli školy a svojou majestátnou výškou dáva na známosť, že máj - lásky čas je tu, vzdáva jej úctu i česť a je ńeklamným svedkom záujmu o tento cit a samotnú radosť zo života. Utvrdzovali ju vystúpenia detí z našej školy, vždy pekná ľudová pieseň aj vzácny kroj, ktorý do povedomia dávajú naše ženy z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, tiež hrané čí spievané hudobné pozdravy  manželov Mrázikovcov a Slava, ktoré roztancovali všetky generácie prítomných, čo prijali naše pozvanie na tradičné stavanie mája. 

Trávnickí chlapi - VĎAKA VÁM za máj, máj, máj zelený - bez koreňa sadený...

9 marec, 2015 - 16:20
Ilustračný obrázok

Výročné stretnutie členov miestneho spolku SČK malo pracovný i slávnostný charakter.  K vyhodnoteniu činnosti za uplynulý rok pripadla aj jedna milá povinnosť, a  to oceňovanie Trávničanov, dobrovoľných darcov krvi, bronzovou a striebornou Jánskeho plaketou.

OCENENÍ  TRÁVNIČANIA  v roku 2014:  Bronzovú Jánskeho plaketu získali:

1.       Bc. Roman Bako

2.       Bc. Lucia Holubcová

3.             Ivan Smilka

4.             Marcel Václav

a  Strieborná Jánskeho plaketa bola udelená  Petrovi Mičíkovi.

V pondelok 9. marca 2015  sa v spolupráci s NTS Nové Zámky v Kultúrnom dome v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčstnilo 23 Trávničanov a 4 Podhájčania.

S vďačnosťou želáme všetkým pevné zdravie!

17 február, 2015 - 18:31
Ilustračný obrázok

Dnešné fašiangové stretnutie trávnických seniorov dýchlo atmosférou dobrôt v kalendári aktuálneho zvykového "fašangového" kulinárčenia, tiež 10. výročím vzniku tejto v obci tak živej a tvorivej organizácii,  samotným pracovným vyhodnotením uplynulého roka a spoločných plánov vytýčených pre rok 2015. Úprimne blahoželáme k milému výročiu! Zo srdca ďakujeme za aktivity povznášajúce povedomie a hrdosť na rodný kraj, prezentovanie Fíša, zachovávania dedičstva našej dedovizne a čas venovaný súčasnému spoločenskému dianiu v Trávnici. 

15 február, 2015 - 16:13
Ilustračný obrázok

...v hlbokom žiali smútiaci, zronení a plačúci sme sa zišli na obrade pochovávania basy, čo toľko pila, hrala,  cifrovala-vykrúcala ju vystrelo, struny jej skrčilo, pretrhlo...  Na márach prinesená do kultúrneho domu k samej pospolitosti ľudovej bola dôstojne odprevadená na svojej poslednej púti. Ach jaj, večná škoda jej... Venujte jej tichú spomienku.

14 február, 2015 - 22:32
Ilustračný obrázok

A bolo veselo, zábavu utvrdzovali DJ David spolu so šašom a zmaskovanými dospelákmi. V sále kultúrneho domu to žilo rozprávkovými, komixovými a filmovými postavami, zvieratkami a všakovakými zmaskovancami. Všednosť kapitulovala... Úderom 15. hodiny sa pominula  a pestrosť, mix i všehochuť sa na celé popoludnie pevno a iste chopili žezla.  V dobrej nálade vládli fíšanským fašangom a detskému maškarnému plesu. Úlety tejto soboty boli zaznamenané - pozri fotoprílohu...

18 január, 2015 - 20:34
Ilustračný obrázok

Život na dedine sám o sebe bol v tých časoch o robote, rodine, spoločenských aj osobných záujmoch a vzájomných vzťahoch. Všetci riešili všetko, spolu a so záujmom sebe vlastným. Herci zo súboru PLATAN sa s týmto obrazom žitia stotžnili tak presvedčivo, že v sále kultúrneho domu neraz zaznel potlesk, smiech a nefalšovaná atmosféra pohody. Slovom, kostýmom, výrazom, podaným výkonom v úprave z dielne a pod taktoukou režisérky, p. učiteľky Gitky Holečkovej, s fortieľom predstavenie odohrali, o čom svedčia aj fotografie od Svetlanky Košánovej.

VĎAKA za naozaj veselé a pohodové popoludnie tejto fašiangovej nedele Divadelnému súboru PLATAN!

15 január, 2015 - 23:00
Ilustračný obrázok

...sa na sklonku minulého roka konal v kultúrnom dome.  Dobrôt sviatočného menu bolo neúrekom a niektorým z nás sa žiada aj v čase Vianoc  pohybu, spoločnosti priateľov. Popoludnie s pingpogovou raketkou a lopitčkou vystriedal večer, ktorý prial víťazom:

Umiestnenie bolo nasledovné:

Tretie miesto:  Peťo Varga

Druhé miesto: Emil Ivan

Prvé miesto:    Tonko Skačan   -   VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

 

15 január, 2015 - 22:40
Ilustračný obrázok

 

Spoločné stretnutie sa nieslo v atmosfére predstáv a plánov do budúcna, ako aj poohliadnutím sa za končiacim sa rokom.  Všetkých tešil fakt, že rôzne generácie hasičov Trávničanov zastrešila budova Požiarnej zbrojnice, priestory ktorej boli v minulom roku upravené. Zaujímavé je, že po dlhej dobe sa o požiarnický šport zaujímajú Trávničanky.  Aj v tomto roku sa tešíme na reprezentáciu obce Trávnica touto spoločenskou organizácia.

28 december, 2014 - 21:49
Ilustračný obrázok

A preto  sa nám prichodí poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, aby náš čestný občan, Dr. Štefan Kováč Adamov, mal na tento deň v Trávnici spolu so svojimi hosťami také láskavé a pekné spomienky, aké sa viažu ľuďom  v Trávnici k jeho osobnosti.   Pri  pánovi dekanovi sa totiž zdá, že kamkoľvek ide, chodí celým srdcom.  Za tých, ktorí sa s ním  stretli možno dodať,  aj v ňom ostáva. K vydaniu ďalšieho knižného titulu, p. dekanovi, zo srdiečka BLAHOŽELÁME!

Atmosféru uvádzania knihy do povedomia a života čitateľov, gurmánov, rodinných kuchárov priblížia fotografie od Svetlanky Košáňovej.