-A A +A
panorama

Dianie v obci

6 júl, 2015 - 02:23
Ilustračný obrázok

...určite to všetko nesporne patrí k oslavám. Žiaci základnej školy sa predviedli hrami, rečňovankami a Folklórna skupina Trávničanka zas scénkou o Žofke. Nasýtiť sa v podvečer osláv mohol tak "duch" ako i "telo" človečiny, stačilo si iba vybrať.

6 júl, 2015 - 02:37
Ilustračný obrázok

Po kultúrnom programe ju odštartovali manželia Mrázikovci so Slavom Görögom, ktorých vystriedali manželia Billí s dcérou Adrikou a zahrali, zaspievali nám aj Danka Menčíková s Radošom Hrvolom. Večer sa v spoločnosti kapely Modul prehupol do noci, počas ktorej sa tancovalo a zabávalo...

6 júl, 2015 - 01:10
Ilustračný obrázok

V tak významný deň, akým boli obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci nemožno obísť a nespomenúť si na Farský úrad. Piesňou a pozdravmi sa farníci prihovorili nášmu p. farárovi, Štefanovi Bebjakovi. Pri srdečnom a skromnom občerstvení sme tiež nahliadli do priestorov nedávno rekonštruovanej budovy fary, ktorej „srdce“ – pôvodná budova je podobne ako Fíš sám starobylé, no plné pulzujúceho života. 

6 júl, 2015 - 01:03
Ilustračný obrázok

Hostia z Prešova uniformami, zbraňami a drobnými predmetmi pripomenuli smutné kapitoly svetových a teda i tých našich, trávnických, dejín. Exponáty pochádzali z obdobia druhej svetovej vojny. Nedá sa nevysloviť neskromné želanie – bodaj by sme všetci naživo spoznali to, čo súvisí s vojnami iba prostredníctvom exponátov múzeí, učiva v školách a nikdy na „vlastnej koži“... 

6 júl, 2015 - 00:20
Ilustračný obrázok

Stáročia tu prítomná príroda je pre nás všetkých maľbou, každodenne tvoriacou nekonečne pekné obrazy, len je potrebné mať vnímavé oči, pozorovať rozumom a počúvať srdcom. To sa podarilo Trávničanovi, Martinovi Šabíkovi, ktorý objektívom fotoaparátu zachytil nádherné momenty života vtáčej ríše Trávnice. Fotografie vrcholovej kvality ponúkajú pohľad na krajinnú architektúru našej otčiny, kde pod oblúkom neba možno vidieť rôznosť druhov a obrazov života tu žijúcich či migrujúcich operencov. Výsledná podoba je z časti zaznamená v reprezentatívnej, erbovej knihe „Vtáčia ríša Trávnice“, ktorej autorom je Martin Šabík. Jeho fotografie prezentované na rôznych súťažiach oslovovali aj odbornú verejnosť. Zvlášť cenné je druhé miesto na medzinárodnej súťaži Interational Federation of Wildlife and natura Photography v kategórii cicavce s fotografiou Trávnickej líšky.Spoločný záujem, o okolité zaujímavé prostredie a autorova kniha Vtáčia ríša Trávnice predznamenali príchod vzácneho hosťa do Trávnice:  mons., ThDr. Jozefa Šelinga, PhD. riaditeľa Diecézneho Katechetického  úradu v Žiline, ktorý počas obecných osláv knihu Martina Šabíka „Vtáčia ríša Trávnice“ uviedol do priazne a pozornosti čitateľov.  Obaja páni sú členmi Slovenskej asociácie fotografov prírody.   Prvýkrát sa stretli asi v roku 2009 pri fotení Včelárikov zlatých vo Veľkých Lovciach odvtedy spolupracujú,  fotia zúčastňujú sa na rôznych foto-expedíciach. Autorovi, p. Martinovi Šabíkovi, blahoželáme a s hrdosťou na krásy našej domoviny ju, milí naši, ponúkame do Vašej pozornosti i priazne. Na obecnom úrade je možnosť si knihu zakúpiť v cene 8,- € a tak spoznať priestor i trasy vtáčích ciest, ktoré nad našimi ľudskými vedú.

6 júl, 2015 - 00:26
Ilustračný obrázok

V Trávnici prežil detstvo, no nikdy na ňu nezabudol a srdcom sa z rodičovského domu na „Fíši“ nepresťahoval.  Ak má možnosť rád sa do Trávnice vráti. P.  Jozef Javúrek sa venuje fotografovaniu, cestovaniu, blízka mu je poézia a prezentuje sa v prostredí internetu ako bloger. Objektívom zachytáva a približuje život, jeho rôzne podoby, inšpiráciou mu je cestovanie nielen naprieč Slovenskom, ale aj za jeho hranicami. Fotografie vystavené v sále kultúrneho domu, ale aj vo vstupných priestoroch nášho kultúrneho domu slovom dopĺňala knižná prvotina básní p. Jozefa Javúrka. Niektoré zábery prezentovanej výstavy nepotrebovali zrejme žiadne slová, spoznali by sme ich medzi tisíckami,  veď  to boli zábery dediny drahšej nám nad ostatné, momentky Trávnice.

6 júl, 2015 - 00:32
Ilustračný obrázok

...galéria spomienok na čas tak rýchlo uplynulý, no trvalo nezmazateľne  prítomný v pamäti i v srdci nejedného  z nás. Patrí k detstvu, k mladosti. Pohľadom sme pohládzali tento priestor čarotajov, srdiečkom listovali v albumoch, v spomienkach... Celý život treba mať odvahu i chuť spoznávať, učiť sa, nezabudnúť na hravosť detstva a dobrodružnosť mladosti, na školské časy...

Pre generácie nielen Trávničanov škola v Trávnici 284 rokov neprestajne predstavuje základy, na ktorých sme rástli, na ktorých rastieme.

6 júl, 2015 - 00:45
Ilustračný obrázok

...tajomstvá povalí, šôp, hospodárskych budov,  pivníc či kusov nábytkov s všade prítomnou dôstojnosťou a čarotajmi zašlých čias vdýchli to tejto doby spomienky na svet bosých nôh našich starých materí a mozoľnatých zrobených dlaní otcov. Ako povedala gazdiná – nebolo treba robiť, stačilo sa iba pozerať. A veru bolo sa na čo, no  nedalo sa vynadívať... Dvor dokumentoval typický vidiecky život čias nie tak dávno minulých, utvrdzovala ho spievaná a hraná  ľudová pieseň prítomných, pohostinnosť domácich a záujem hostí zo sprievodu... 

2 júl, 2015 - 00:20
Ilustračný obrázok

Trávnickí hasiči odštartovali obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica športovo, zábavne, súťažne a samozrejme pohostinne.

Milé bolo prezentovanie sa našich žiakov základnej školy. „Hasíčatá“ zabojovali zručnosťou, rýchlosťou,  presvedčivým výkonom a najmä šarmom, aký majú len deti. 

2 júl, 2015 - 00:32
Ilustračný obrázok

Darovacou listinou uhorského kráľa Gejzu I. z roku 1075 určenou pre opátstvo vo Svätom Beňadiku,  týmto prvým písomným záznamom, sa datuje názov našej dediny a vo vymenovanom množstve iných obcí vymedzuje sa  jej „kataster“:„...Daroval som: Vo Fius majetok na dve  poplužia“. Tu, na týchto počiatočných „dvoch poplužiach“ zeme, v historických obmenách dodnes pulzuje život v mnohých formách. Je to náš domov, kde žijú  naše rodiny, ale i ľudia, ktorým sa Trávnica páči a prijali ju za  miesto svojho oddychu, z čoho máme radosť. K Fíšu sa hlásia,  s láskou  „k našim domov“ prichádzajú rodáci, na čo sme hrdí.  V tento vzácny okamih prichodí sa nám poďakovať, za všetko to, čo jubilujúcu Trávnicu napĺňa blahom, rozvojom, šíry jej dobré meno,  reprezentuje, hlási sa k hrdosti a povedomiu na tradície, zvyky otčiny, vieru a dobré mravy, vzdelávanie. Vďačiť ľuďom, ktorí vo verejnom záujme a verejno-prospešnej činnosti čas sledujú vtedy, keď sa niekto, komu chýbajú pripomenie, vnímajú ho až potom, keď sa  dostaví výsledok... V starobylej Trávnici si ceníme a ďakujeme za dianie v obci i farnosti naprieč pestrou mozaikou záujmov ľudí v nej žijúcich i tých, ktorí ju navštevujú.   Ľuďom patrí vďaka za to, že:  v Trávnici dobre žiť, dobre žiť! 940 rokov dobre žiť. 

23 jún, 2015 - 13:43
Ilustračný obrázok

PROGRAM ROKOVANIA OZ

1. Otvorenie slávnostného rokovania OZ

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3. Schvaľovanie programu rokovania OZ

4. Príhovor starostu obce

5. Slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica na návrh starostu obce jednotlivcom i kolektívom

6. Uvedenie knihy „Vtáčia ríša Trávnice“ autora,  p. Martina Šabíka do priazne čitateľov            v spoločnosti mons. ThDr.  Jozefa Šelinga, PhD.,  riaditeľa Katechetického úradu v Žiline

7. „Poetický stav slovom i obrazom“ výstava fotografií  p. Jozefa Javúrka, rodáka z Trávnice.

8.  Pozdrav a želanie rodáka jubilujúcej Trávnici

9.  Schvaľovanie uznesenia

 

30 máj, 2015 - 21:02
Ilustračný obrázok

     Večer trávnickej hodovej soboty  tohto roku v kultúrnom dome spestrí vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES. V spoločnosti priateľov, s paklom dobrej nálady,  dobrým vínom a batôžkom dobrôt sa radi stretneme s Vami, vážení Trávničania,  milí rodáci, vzácni hostia! Veľkú lyžicu podáme a spolu s kapelou PROGRES  o 21.00 h  veselo otvoríme hodovú  sezónu 2015 v Trávnici.

Vstupenky v hodnote =7,50 € na osobu si možno zakúpiť od 27. apríla 2015 na Obecnom úrade.

19 máj, 2015 - 11:38
Ilustračný obrázok

     Práve našim dobrovoľným hasičom bol v tento deň do užívania odovzdaný hasičský automobil IVECO, CAS 15 s príslušenstvom. Kľúče od zásahového vozidla veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica, Mgr. Ľubošovi Kenderovi, odovzdal JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda Národnej rady SR, minister vnútra SR. Tohto aktu sa zúčastnili aj poslanec NR SR Ing. Tibor Glenda, prednostka okresného úradu v Nových Zámkoch  Ing. Helena Bohátová, pán prezident HaZZ SR  generál JUDr. Alexander Nejedlý, gen. sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, Ing. Ján Parčiš vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,  riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre  Ing. Pavol Nereča, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch JUDr. František Jankovský, riaditeľ okresného výboru Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Nové Zámky Ladislav Búči a trávnický pán farár Štefan Bebjak.

Je  to ocenenie práce všetkých generácií Fíšanov - hasičov zanietených a ochotných nasadzovať svoje zdravie i život pri likvidácii následkov živlov ohrozujúcich človeka i majetok. Veď to nakoniec my, ľudia, sme jeden druhému útočiskom.   Chceme veriť, že túto hasičskú techniku budeme používať hlavne na prevenciu a čo najmenej pri zásahu pred požiarmi, no najmä: BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC!

10 máj, 2015 - 15:48
Ilustračný obrázok

Kultúrny program žiaci miestnej materskej a základnej školy venovali svojim mamičkám, starým mamám, krstným mamám a všetkým mamičkám v našom !

30 apríl, 2015 - 22:27
Ilustračný obrázok

...pestrými stuhami vyzdobený je v areáli školy a svojou majestátnou výškou dáva na známosť, že máj - lásky čas je tu, vzdáva jej úctu i česť a je ńeklamným svedkom záujmu o tento cit a samotnú radosť zo života. Utvrdzovali ju vystúpenia detí z našej školy, vždy pekná ľudová pieseň aj vzácny kroj, ktorý do povedomia dávajú naše ženy z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, tiež hrané čí spievané hudobné pozdravy  manželov Mrázikovcov a Slava, ktoré roztancovali všetky generácie prítomných, čo prijali naše pozvanie na tradičné stavanie mája. 

Trávnickí chlapi - VĎAKA VÁM za máj, máj, máj zelený - bez koreňa sadený...